Individuel terapi – generelt

Individuel terapi – generelt

Enhver som går i terapi, må aktivt tage del i processen. Psykoterapi må derfor ske på frivilligt grundlag, hvor udgangspunktet er personens eget ønske om øget livsudfoldelse.

Det væsentlige i individuel terapi som psykoterapi er, at personen får mulighed for at forstå og føle, at vedkommende har ansvar for sin egen tilværelse.

Mange ønsker terapi ud fra et håb om en hurtig løsning på deres udfordringer. De ønsker trøst, måske frelse. Individuel psykoterapi kan imidlertid aldrig give løsninger på livets problemer. Den kan kun gøre en person bedre i stand til selv at finde nye veje i sit liv.

Det er et generelt træk, at individet bliver stadig mindre i stand til at tage ansvar for egne livsproblemer og bliver stadig mere afhængig af professionel hjælp.

Hvad kan psykoterapi bidrage med

Psykoterapi kan hjælpe med at identificere, arbejde med og korrigere svære og negative tanker, adfærds- og handlemønstre og derigennem skabe bl.a.:

 • Øget livsglæde
 • Bedre livskvalitet
 • Bedre vaner
 • Øget selvværd
 • Bedre beslutninger
 • Øget selvstændighed
 • Øget tro på sig selv

Hvem henvender psykoterapi sig til

Individuel psykoterapi henvender sig til dig, som ønsker at forbedre livet, arbejde med dig selv og få hjælp til at håndtere livets udfordringer.

Alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt at sidde fast i svære tanker, livskriser og handlingsmønstre, som det kan være en god idé at få professionel hjælp til at bryde og håndtere.

Psykoterapi hjælper dig derudover med at skabe øget selvindsigt, lære sig selv bedre at kende og ifht. hvordan du selv kan skabe et bedre jeg. Gennem psykoterapi kan du aktivt ændre dit liv til et gladere og mere positivt. Psykoterapi er en investering i sig selv.

Hvad handler individuel terapi om

Terapi handler om at få det bedre med dig selv. At du bliver gladere og mere anerkendende og respektfuld overfor den person du er. At du i stedet for at være selvkritisk og tvivle på dig selv får styrket dit selvværd og mod til at gøre det, du inderst inde ønsker og brænder for.

Terapi er samtidig et smukt og dybtgående redskab for personlig udvikling og vækst.

Når vi tvivler på os selv, er selvkritiske, har svært ved at tage beslutninger eller er følelsesmæssigt ude af balance, så påvirker det hele vores system, mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og adfærdsmæssigt. Derfor skal vi have balance på alle niveauer for at terapien virker på lang sigt.

Du kan føle dig tryg i et individuelt forløb hos mig

Når du kommer til et terapiforløb hos mig, kan du være tryg ved at alt foregår i et roligt tempo. Jeg møder dig lige der hvor du er, så du har mulighed for at dele de ting du har på hjerte.

Du får hjælp og støtte til bedre at kunne mærke dig selv, ændre de ting du ønsker og bryde de destruktive og ukærlige mønstre og roller, som forhindrer dig i at leve det liv du ønsker.

Jeg tillægger relationer stor betydning. Vi er rundet af vores tidlige relationer, og er helt overordnet blevet til det menneske vi er, i mødet med andre mennesker. Problemer skabes i relationer, gentages i relationer og heles i relationer.

I min praksis har jeg gang på gang oplevet, hvordan en større forståelse – og ikke mindst accept af ens egne livs- og opvækstvilkår giver en flere handlemuligheder, men åbner samtidig for mere levende relationer til andre.

Kontakt mig på telefon 20 81 56 59 for spørgsmål, eller hvis du er klar til at booke en tid.

Jeg tilbyder individuel terapi fra min klinik i Hvidovre. Mange af mine klienter kommer lokalt fra Hvidovre og omegn, som Rødovre, Brøndby, Glostrup, Valby og Frederiksberg. Men jeg har også mange klienter fra hele København samt andre steder på Sjælland.

Kernen i individuel terapi

Kernen i mit arbejde med terapi er samtaler ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Psykologiske problemer og lidelser kan forstås både som diagnoser og som noget, der følger med at være menneske og derfor er almenpsykologiske problemer.

Alle mennesker oplever belastning, angst, tristhed, krise, sorg, udfordringer i nære relationer eller med kollegaer og at stå med svære valg i afgørende livsspørgsmål.

Mange kommer med vanskeligheder forbundet med tab, selvværd, ensomhed, kærlighed, intimitet og sårbarhed. Det kan også handle om at leve med fysiske helbredsproblemer eks. kroniske smerter eller fysiske funktionsnedsættesler.

Skabe større klarhed

Samtaler hos en psykoterapeut kan skabe større klarhed over, hvad der er svært og være en hjælp til at navigere i det. Vi ser på, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvad du kan stille op med det vanskelige, du står i lige nu.

Sammen finder vi ressourcer såsom interesser, evner, menneskelige egenskaber og relationer samt muligheder, så der er noget at stå imod vanskelighederne med. Vi finder ind til, hvad der er vigtigt, værdi- og meningsfuldt for dig og hvordan du måske ad nye veje – kan føre dette ud i livet.

Uanset om årsagerne til at livet føles svært er tydelige eller mindre tydelige, kommer løsningen på det ofte, når vi ser på dit liv i dets komplekse helhed. Livets udfordringer og problemer hænger naturligvis sammen, så måske oplever du flere af de nævnte.

Inddrage krop og sind

I vores samtaler undersøger vi bl.a. oplevelser, tanker og følelser – men kroppen oplever, føler og husker også. Nogen har brug for at genskabe kontakten til kroppen, hvis der er behov for at komme ud af hovedet og tankestrømmene, eller hvis vores sind har overset, forkastet, blokeret eller glemt noget.

Kroppen registrerer og reagerer og det er muligt at gå ind i disse oplevelser og prøve at folde dem ud til en relevant grad. Man kan bruge de kropslige fornemmelser til at mærke, undersøge og åbne nogle følelser, som man kan arbejde med i en terapeutisk kontekst og i hverdagen.

Der er visdom i følelser, og vi erkender bl.a. gennem følelser. Kropslig opmærksomhed og væren kan bidrage til at ændre relationen til og således oplevelsen af svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Kroppen kan forbinde os til os selv og hinanden med ny forståelse og indsigt, og på det kognitive plan lader ordene og refleksionerne sig forme om, hvordan du har levet, og lever lige nu. Det kan f.eks. være ved at mærke den følte fornemmelse i kroppen i form af, hvor og hvordan noget føles, eller det kan være ved at fokusere på åndedrættet.

Åndedrættet er både en del af den fysiologiske krop og et psykologisk aspekt af kroppen. At inddrage kroppen i terapi på denne måde kan føre til positiv udvikling med bedre beslutninger, bedre kontakt mellem krop og sind og til selve livet.

Disse tilgange er, som nævnt, empirisk undersøgt og dokumenteret virksomme med vestlige, videnskabelige metoder. Jeg tilpasser naturligvis den terapeutiske metode specifikt til dig, og det kan også fint lade sig gøre ikke at inddrage kroppen.

Samtalerne kunne evt. dreje sig om følgende temaer:

 • Tristhed
 • Meningsløshed
 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Parforhold
 • Relationer
 • Afhængighed
 • Livskriser
 • Eksistentielle kriser
 • Har svært ved at mærke og sætte egne grænser
 • Sorg og krise
 • Vrede
 • Manglende retning i livet
BOOK ONLINE

At tage kontakt til mig kan være første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe jer med afklaring i forhold til jeres liv, og til at være i livet med mere ro, mening og glæde.

Kontakt mig

Info

Psykoterapeut og Parterapeut
Henrik Hansen

Hvidovrevej 137, 1. Sal – Lokale 114
2650 Hvidovre

Der er 2 timers gratis parkering bag ved bygningen.
Husk p-skiven!
Lokalet er tæt på motorvej og s-station.
Bus nr. 140 holder lige ude foran bygningen.

Kontakt

Jeg kan kontaktes alle dage på:

Telefon: 20 81 56 59
Du er velkommen til at lægge en besked eller skrive en sms, hvis ikke jeg svare.

E-mail: parogpsykoterapeut@gmail.com

Cookie- og privatlivspolitik

Cvr: 40704825
Mobilepay: 244366
Lunar Bank – Reg + Kontonr: 6695 – 10019113782