Lavt Selvværd – Selvkritik

I mit arbejde som psykoterapeut oplever jeg, at mange bruger de psykologiske begreberselvværd og selvtillid i flæng. Der er imidlertid stor forskel på selvværd og selvtillid. I detfølgende vil jeg kort belyse denne forskel, årsagen til et lavt selvværd samt nogle af de udfordringer og lidelser, som et lavt selvværd kan medføre.

Nedenfor er den korteste og mest præcise definition af de to begreber, jeg endnu er stødt på gennem omfattende studier i psykologisk og psykoterapeutisk litteratur:

Selvværd er:

”En følelse og en indre tilstand, der fortæller, hvor værdifuldt et menneske kan opfatte sig selv som”.

Hvorimod selvtillid langt oftere vedrører det ydre iagttagelige og afhænger af, hvor vigtige og værdifulde forandringer i verden ens handlinger kan afstedkomme.”

Selvværd får man ved fra den tidlige barndom at blive mødt med ubetinget kærlighed og accept blot for at være den, man er. Selvtillid får man gennem præstationer og den anerkendelse og ros, præstationer giver individet. Selvtillid er knyttet til handling – det man gør.

Et lavt selvværd grundlægges gennem barndommens samspil med de betydende voksne ved, at barnet ikke oplever at føle sig elsket og være god nok som sig selv, ikke kender ubetinget kærlighed og derfor heller ikke som voksen føler sig hjemme i egen krop og tilværelse.

Lavt selvværd er tæt forbundet med følelsen af skam.

Der er forskellige grader af lavt selvværd. I værste fald kan et barns gentagne oplevelser af ikke at blive mødt som følge af omsorgssvigt føre til social udstødelse, isolation og alvorlige psykiske lidelser senere i livet. Endvidere forstærkes traumatiske oplevelser af skam og lavt selvværd, fordi mennesker med et lavt selvværd i forvejen mangler tillid til verden, og netop tilliden rystes, når et menneske oplever noget traumatisk.

Lavt selvværd kan imidlertid også komme til udtryk indirekte gennem depression, misbrug og spiseforstyrrelser. Psykisk smerte, skam og angst kommer af ubærlig følelsesmæssig smerte.

En grundlæggende mistillid og negative forventninger til andre mennesker kan ofte være en følge af det lave selvværd. I behandling af klienter, der har jalousi som en problematik fx i forhold til deres kæreste eller ægtefælle, kan jalousien ofte forklares ved, at man har en følelse af, at man ikke er værd at elske og en negativ forventning om, at eksponering og måske ligefrem hån vil være konsekvensen, hvis man viser tillid til andre – også ens nærmeste relationer.

Imidlertid er det lave selvværd også en ressource hos mange

Det skal forstås sådan, at man kan kompensere for det lave selvværd på forskellig vis. En stor identifikation med at være præsterende, perfekt og målrettet er primære personlighedssider, der ofte indirekte kompenserer for et lavt selvværd, idet disse fører til, at man får den anerkendelse og respekt, som man netop ikke oplevede som barn. Anerkendelsen, som man opnår gennem det alt dét, man gør fx som følge af en stor karriere eller lang uddannelse, kan give individet stor selvtillid. Derfor kan man godt have stor selvtillid, men et lavt selvværd.

Lavt selvværd er kendetegnet ved, at du ikke føler dig tilstrækkelig og god nok. Dit eget syn på dig er styret af, hvad du tror, andre synes om dig.

Med terapi får du hjælp til at forandre dit lave selvværd til et stærkt eller stærkere selvværd.

Du vil bl.a. lære at:

 • Anerkende dig selv på lige fod med andre.
 • Vende dine tanker fra at være nedbrydende til i stedet at kunne rumme dine fejltrin bedre
 • Føle dig fri og tryggere i sociale sammenhænge
 • Synes godt om dig selv og føle dig god nok.
 • Tro på at andre også kan lide dig.
 • Ikke lade en kritisk indre dialog, bestemme over din trivsel

Kan du svare ja til disse spørgsmål

Har du en grundlæggende antagelse om “ikke at være god nok”?
Taler du ofte selvkritisk til dig selv, og fokuserer du på alt det, som du ikke synes er godt nok?

Så lider du højst sandsynligt af et lavt selvværd, og det kan være rigtig opslidende og smertefuldt.

For nogle fylder tanken om at være kedelig eller uinteressant, og for andre kan det handle om ikke at føle sig klog eller spændende nok. Andre igen fokuserer på deres udseende og er meget kritiske overfor det, som de ser. Uanset hvad din selvkritik hopper på, så er resultatet det samme. Du får det rigtig dårligt af det, og det vil påvirke dit humør og din livskvalitet meget negativt.

Det kan være flere forskellige ting, som fører til et lavt selvværd

Det kan være, at du aldrig er blevet bekræftet særlig meget som barn, eller aldrig har følt dig forstået eller set. Det kan også være, at du har kopieret et lavt selvværd fra én af dine forældre, som måske altid har talt grimt om sig selv. Hvis man er blevet mobbet i skoletiden, kan det også have store konsekvenser for ens selvværd og gøre en meget usikker i sociale sammenhænge.

Andre oplever at svære begivenheder i ens liv har sat negative spor i forhold til selvværdet – f.eks. en skilsmisse eller en fyring. Uanset hvad årsagen er til dit lave selvværd, så er resultatet det samme. Jo længere tid den selvkritiske indre stemme får lov at fylde, jo værre vil du få det.

Rigtig mange henvender sig til os med lavt selvværd

Det er kvinder og mænd, både unge og gamle. Alle sammen skønne mennesker med en masse gode egenskaber og kompetencer, personer som er nemme at holde af, og som generelt klarer sig fint i livet. Men alt det kan de desværre ikke selv se. Måske er det det samme for dig? Det lave selvværd handler bestemt ikke om den virkelige verden, men det handler om fastgroede og negative forestillinger om én selv. Forestillinger som desværre får lov at farve rigtig mange oplevelser og relationer i hverdagen.

Det lave selvværd kan være socialt hæmmende, og påvirke ens syn på egne præstationer og kvaliteter. Det kan også bidrage til depressive symptomer eller til stress, hvis man stiller urimelige krav til sig selv. De negative forestillinger begrænser ofte ens adfærd, så man enten holder sig tilbage eller forsøger at kompensere i situationer, hvor man føler sig mindre værd. Så lider du af et lavt selvværd, kan det desværre have store konsekvenser for din livskvalitet. Men fortvivl ikke, der er god hjælp at hente.

Tegn på at du har et lavt selvværd:

 • Du har negative tanker om dig selv
 • Du bliver usikker i sociale sammenhænge
 • Du stiller meget høje krav til dig selv – kun det bedste er godt nok
 • Du er meget optaget af at ”please” andre mennesker
 • Du har svært ved at lukke andre ind i dit liv og holder dig for dig selv
 • Du underkender egne præstationer og kvaliteter
 • Du har svært ved at tage imod komplimenter og rose dig selv
 • Du samler på minder om dårlige oplevelser eller ting hvor du føler at du ikke gjorde det godt nok

Kontakt mig på telefon 20 81 56 59 for spørgsmål, eller hvis du er klar til at booke en tid.

Jeg tilbyder terapi fra min klinik i Hvidovre. Mine klienter kommer lokalt fra Hvidovre og omegn, som Rødovre, Brøndby, Glostrup, Valby og Frederiksberg. Men jeg har også mange klienter fra hele København samt andre steder på Sjælland.

BOOK ONLINE

At tage kontakt til mig kan være første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe jer med afklaring i forhold til jeres liv, og til at være i livet med mere ro, mening og glæde.

Kontakt mig

Info

Psykoterapeut og Parterapeut
Henrik Hansen

Hvidovrevej 137, 1. Sal – Lokale 114
2650 Hvidovre

Der er 2 timers gratis parkering bag ved bygningen.
Husk p-skiven!
Lokalet er tæt på motorvej og s-station.
Bus nr. 140 holder lige ude foran bygningen.

Kontakt

Jeg kan kontaktes alle dage på:

Telefon: 20 81 56 59
Du er velkommen til at lægge en besked eller skrive en sms, hvis ikke jeg svare.

E-mail: parogpsykoterapeut@gmail.com

Cookie- og privatlivspolitik

Cvr: 40704825
Mobilepay: 244366
Lunar Bank – Reg + Kontonr: 6695 – 10019113782