Par-Tjek

Par-tjek er til jer, som har lyst til at tage temperaturen på jeres forhold og hente ny inspiration. Et Par-tjek giver indblik i jeres styrker i forholdet og de udfordringer, som typisk vil opstå, når man lever tæt sammen over tid. Formålet er at hjælpe jer til at styrke og vedligeholde jeres forhold i tide og over tid.

Par-tjek er udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Et Par-tjek kan med fordel gentages cirka en gang om året. Tilbuddet består af et online spørgeskema efterfulgt af to samtaler af halvanden times varighed hos en terapeut. I får også en skriftlig feedback rapport, der kan være et godt værktøj til jeres videre vej sammen.

Forløb:

Et Par-tjek består af et indledende online spørgeskema og 2 x 1,5 times samtale med en parterapeut.

I spørgeskemaet og den første samtale undersøges jeres parforholds styrker og ressourcer samt jeres bekymringer og udfordringer.

På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage feedback – både på det positive og bekymrende – og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedbackrapport, som I kan benytte som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme.

Det tager ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet. Herefter genereres automatisk en feedback-rapport med resultatet. Rapporten indeholder information om jeres styrker og kan samtidig hjælpe jer til sammen at undersøge forekomsten af de mest almindelige vanskeligheder i parforhold.

Det komplette forløb består således af følgende trin:

  1. Tilmelding
  2. Udfyld spørgeskemaer
  3. Første samtale
  4. Anden samtale + Feedbackrapport

Hvorfor tage et Par-tjek?

… for at styrke jeres parforhold i tide og over tid.

Undersøgelser, der følger par over tid, tyder på, at tilfredsheden med parforholdet har en naturlig tendens til at falde som årene går. I en nyere dansk befolkningsundersøgelse fra 2015 fandt man, at omkring hver 5. dansker (18 %) aktuelt levede med betydelige vanskeligheder og utilfredshed i deres parforhold, og at 14 % havde oplevet en alvorlig parforholdskrise alene inden for det seneste år. Samtidig ender over halvdelen (50,8 %) af danske ægteskaber i skilsmisse ifølge Danmarks Statistik (2016).

Kun ganske få par søger hjælp eller søger hjælp meget sent

Selvom det ser ud til, at det er almindeligt at opleve vanskeligheder i perioder af parforholdet, viser både danske og amerikanske undersøgelser, at par ofte ikke søger professionel hjælp til deres parforholdsvanskeligheder, eller at de søger hjælp flere år efter, at problemerne er opstået. Forskning har også vist, at jo længere tid, par venter med at søge hjælp, desto større kan vanskelighederne vokse sig, hvilket mindsker sandsynligheden for, at parterapi kan have en positiv effekt på parforholdet.

Jeg tilbyder par-tjek i mit lokale i Hvidovre. Her er det muligt at booke et par-tjek når det passer jer.

Pris:

Prisen for et Par-tjek i mit lokale er 2.700 kr. alt inkl. For dette beløb får I et spørgeskema, 2 x 90 minutters samtale med en parterapeut samt en personlig feedback-rapport.

Kontakt mig på telefon 20 81 56 59 for spørgsmål, eller hvis du er klar til at booke en tid.

Par-tjek som en gave til parforholdet

I sundhedssektoren har man længe vidst, at man kan forebygge tandproblemer ved løbende at give sine tænder opmærksomhed og pleje og vedligeholde dem. Vi ved, at det samme faktisk gør sig gældende for vores parforhold. Det forebyggende ved et Par-tjek består i, at man løbende holder sig opdaterede på hinanden og sit parforhold, og at man fastholder opmærksomheden på, hvordan man kan bruge sine styrker og håndtere sine vanskeligheder i parforholdet, inden de vokser sig for store. Det giver derfor god mening at passe godt på sit parforhold i tide med regelmæssige Par-tjek. På den måde er Par-tjek en vigtig gave til parforholdet.

 Forskning peger på, at Par-tjek virker!

Både et stort dansk og to store amerikanske studier har fundet positive effekter af to årligt tilbagevendende tjek af parforholdet (Par-tjek). De par, der modtog et eller flere Par-tjek, oplevede en stigning i både deres parforholdstilfredshed, følelsesmæssige nærhed, intimitet, gensidige opmærksomhed og accept af hinanden. Effekterne af Par-tjek var på samme niveau som andre forebyggende indsatser for par.

Desuden tyder forskning på, at Par-tjek både gavner de par, som i forvejen har det godt, men også de par, som oplever større vanskeligheder.

Nyt forskningsprojekt om virkningen af Par-tjek over tid

Med Par-tjek er der skabt et tilbud til par, som med jævne mellemrum har lyst til at ”tjekke temperaturen” i deres forhold og genaktivere de processer, der styrker nærhed og stabilitet. I ovenstående danske studie blev effekten af Par-tjek undersøgt ved at deltagerne gennemførte to Par-tjek med et års mellemrum. Men vi mangler stadig viden om, hvilken virkning, Par-tjek har over længere tid. I et nyt ph.d.-forskningsprojekt fra Aarhus Universitet tilbydes i samarbejde med Center for Familieudvikling et tredje opfølgende Par-tjek til en del af de par, som deltog i ovenstående danske studie. Ved at følge disse par over en 5-årig periode undersøges den langvarige effekt af Par-tjek på parforholdstilfredsheden og andre vigtige områder af parforholdet.

Hvilke fordele er der ved et par-tjek?

  • Par-tjek støtter jer i at opdage og forebygge eller at tage parforholdsproblemerne i opløbet
  • Par-tjek støtter jer i en fokuseret indsats med problemløsning, vedligeholdelse og udvikling
  • Par-tjek er et servicetjek der giver et overblik over faldgruber, risici og indsatsområder
  • Par-tjek er en god start på jeres egen proces eller et kort og effektiv forløb i parterapi

Kontakt mig på telefon 20 81 56 59 for spørgsmål, eller hvis du er klar til at booke en tid.

Jeg tilbyder partjek for klienter lokalt fra Hvidovre og omegn, som Rødovre, Brøndby, Glostrup, Valby og Frederiksberg men også fra resten af Sjælland og hele København.

BOOK ONLINE

At tage kontakt til mig kan være første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe jer med afklaring i forhold til jeres liv, og til at være i livet med mere ro, mening og glæde.

Kontakt mig

Info

Psykoterapeut og Parterapeut
Henrik Hansen

Hvidovrevej 137, 1. Sal – Lokale 114
2650 Hvidovre

Der er 2 timers gratis parkering bag ved bygningen.
Husk p-skiven!
Lokalet er tæt på motorvej og s-station.
Bus nr. 140 holder lige ude foran bygningen.

Kontakt

Jeg kan kontaktes alle dage på:

Telefon: 20 81 56 59
Du er velkommen til at lægge en besked eller skrive en sms, hvis ikke jeg svare.

E-mail: parogpsykoterapeut@gmail.com

Cookie- og privatlivspolitik

Cvr: 40704825
Mobilepay: 244366
Lunar Bank – Reg + Kontonr: 6695 – 10019113782